نماینده انحصاریدر ایران
Topless

تاورکرین های سری Topless ، جهت تامین نیاز پروژه های ساختمانی در مقیاس بزرگ طراحی شده و در مقایسه با تاورکرین های سری Topkit که دارای کله قندی و کابل های مهاری هستند، از مکانیزم فلش و کنترفلش بسیار ساده تر و مقاوم تری برخوردار است. این تاورکرین ها از نظر طراحی ، دارای ساختاری مقاوم و ایمن در برابر صدمات و آسیب های احتمالی میباشند و به دلیل کوتاه بودن قابل ملاحظه بخش کله قندی و در بیشتر دستگاه ها حذف کامل آن ، امکان نصب و کار همزمان دستگاه های بیشتر در یک کارگاه ساختمانی بوجود آمده است ( از طریق کاهش ارتفاع و هم پوشانی و حرکت دستگاه ها از روی هم ) و همینطور به دلیل حذف کابل مهاری از روی فلش در این نوع از دستگاه ها، عملیات مونتاژ و دمونتاژ آنها بسیار سریع تر و ساده تر انجام میگیرد.


Model

Capacity

(t)

Tip load

(t)

Jib length

(m)

Mast specification

(m)

Free standing height

(m)

STT 403

24 / 20 / 18

2.56 / 3

80

2.27×2.29×6

79.6

STT 293

18 / 16 / 12

2.70

74

2×2×3

60.5

STT 200

12 / 10

1.50 / 1.50

70

2×2×3

53.7

STT 153

8

1.50

65

1.6×1.6×3

39. 3

STT 113

6

0.88

55

1.2×1.2×3

40.7

STT 3330

160 33 80 3.25×3.25×6 63.3