نماینده انحصاریدر ایران
Topkit

تاورکرین های سری Topkit ، جهت تامین نیاز پروژه های ساختمانی با ابعاد متوسط یا بزرگ طراحی شده اند. تحمل فشار بر روی قسمت کله قندی این تاورکرین ها باعث افزایش مقاومت دستگاه در برابر نیروهای بیش از حد مجاز گشته و به واسطه وجود کابل های مهاری بر روی نقاط مختلف فلش(بازوی تاورکرین) میزان فشار برروی فلش دستگاه نیز کاهش یافته است.


Model

Capacity

(t)

Tip load

(t)

Jib length

(m)

Mast specification

(m)

Free standing height

(m)

ST 8000

200

76.5

80

10×10×6

117

ST 80/238

80 / 64

23.8

80

6.2×6.2×5.7

105.1

ST 80/116

64 / 50 / 40

10.77 / 11.60

80

4.54×4.56×5.7

72.9

ST 80/75

50 / 40 / 32

8.3 / 7.1 / 7.5

80

4.54×4.56×5.7

91.4

ST 80/60

40 / 32 / 25

5.6 / 6.0

80

2.97×2.97×6

78.12

ST 455

25 / 20

3.0 / 3.10

80

2.27×2.29×6

66.7

ST 75/32

16 / 12

3.10 / 3.20

75

2.0×2.0×3

52.2

ST 70/32

16 / 12

3.0 / 3.20

70

2.0×2.0×3

51.7

ST 60/23

10

2.30

60

2.0×2.0×3

59.8

ST 60/15

10

1.50

60

1.6×1.6×3

44.8

ST 56/13

8 / 6

1.30 / 1.55

56

1.6×1.6×3

48.1