نماینده انحصاریدر ایران
کلایمر

اطلاعات فنی کلایمر

اطلاعات                مدل

واحد

ZLP500

ZLP800

ظرفیت

kg

500

800

سرعت بالارفتن

m/min

9.6

8.2

 (L×W×H)ابعاد

m

7.5×0.69×1.18

7.5×0.69×1.18

 (kW)قدرت موتور

kW

2×1.5

2×2.2