نماینده انحصاریدر ایران
mtext

در تاریخ 93/09/17 نمایندگان واحد های طراحی، کنترل کیفیت و تامین شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا، به منظور ارزیابی و تایید صلاحیت فنی شرکت فرگردان، از انبار محصولات و آرشیو فنی این شرکت بازدید به عمل آوردند.

                        

                        

                        

تگ ، برچسب ها
اشتراک در شبکه های اجتماعی